13/05/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους φοιτητές 4ου, 5ου έτους και Επί Πτυχίω: Oι φοιτητές του 5ου έτους και επί πτυχίω, μπορούν από την Τετάρτη 15-5-2024 να πάρουν 1 ακόμη περιστατικό από την κατηγορία "ελεύθερα", συνολικά 4. Οι φοιτητές του 4ου έτους ένα ακόμα περιστατικό από την κατηγορία "ελεύθερα", συνολικά 5.