Μηχανογράφηση Οδοντιατρικής  Σχολής


Επιλογή περιστατικών από φοιτητές

Οδηγίες

ΕίσοδοςΑνακοινώσεις

Επικοινωνία
Για θέματα σχετικά με τη μηχανογράφηση (λειτουργία, διανομές περιστατικών, ακτινογραφίες, ασθενείς, εργασίες φοιτητών, χειρισμό εφαρμογών)

Τηλέφωνο: 2310-999501

e-mail: xara.petri@gmail.com